Menorca està formada per una gran varietat de roques de diferents edats. El punt de partida del seu origen se situa en el paleozoic, concretament fa uns 410 milions d'anys, i és aquí on va començar la gènesi dels materials més primitius de l'illa. En particular, el municipi d'Alaior es troba dins la regió del migjorn. La zona costanera i central del municipi està formada per diversos materials del miocè, tot i que a les zones de barrancs apareixen materials del quaternari, fet que converteix el municipi en un lloc geològicament interessant i divers per a l'observació del terreny.