Política de privacitat

ResponsableAjuntament d'Alaior+ info
Finalitat
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic (si s'ha acceptat prèviament).
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari.
 • Gestió de CV.
+ info
ConservacióLes vostres dades es mantindran als registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que en va motivar la recollida, així com durant el termini d'atenció de possibles obligacions legals.+ info
Legitimació destinatarisConsentiment de l'interessat.+ info
Destinataris de cessions i transferències internacionals​​Les vostres dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el vostre consentiment previ.+ info
DretsAccedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats a la informació addicional.+ info
Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:

+ info

Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament d'Alaior​​ (també el prestador)

CIF/NIF: P0700200I

Adreça postal: C/ Major, 11 - 07730 Alaior (Menorca) - Illes Balears - Spain

Adreça electrònica: **Email**

Delegat de protecció de dades: **Empresa/Delegado**

Contacte DPD: **Empresa/Delegado**

Ajuntament d'Alaior​​, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de tipus tècnic i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Empreses vinculades al grup Ajuntament d'Alaior​​

Denominació socialAdreçaNIF/CIF

Seus a l'estranger

Denominació socialAdreçaPaís

Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, sms, mms, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari.
 • Utilitzar les vostres dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d'usabilitat.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" al correu electrònic indicat en les dades del responsable del tractament.

D'acord amb la LSSICE, Ajuntament d'Alaior​​ no realitza pràctiques d'spam, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebreu del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Conservació de les vostres dades

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les vostres dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Comunicacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de Ajuntament d'Alaior. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament que Ajuntament d'Alaior realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:

 • L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.
 • En cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d'informació sobre els serveis i productes de Ajuntament d'Alaior iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per a l'Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis prevists en les disposicions aplicables.

Mitjans oficials de comunicació

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remeteu informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l'EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Destinataris de cessions o transferències

Ajuntament d'Alaior​​ no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o obtenció prèvia del consentiment de l'usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Ajuntament d'Alaior​​ no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

La informació que ens proporcioneu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada als servidors de Binary Menorca SL​, contractats a l'empresa Binary Menorca SL​ amb CIF/NIF B57509739 i domicili fiscal situat a l'av. del Camp Verd, 4, Centre Bit Menorca, 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears, Spain. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant Ajuntament d'Alaior presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic, indicant com a assumpte: "LOPD, EXERCICI DRETS" , i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre-ho a un altre responsable sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considerau que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació amb la protecció de les vostres dades (agpd.es).

Informació addicional

Informació que recaptam

Les dades recollides pel responsable són les següents:

 • Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Aquells inclosos en els diferents formularis prevists a la pàgina web.
 • Dades recollides a través de les cookies per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Vós manifestau que la informació i les dades que ens facilitau són exactes, actuals i veraces. Us demanam que en cas de modificació, la comuniqueu immediatament per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contengui errors.

Si contractau el servei/comprau el producte per mitjà de la nostra pàgina web us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vós, inclosos el nom, les dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d'aquesta política de privacitat us informam que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de l'Ajuntament d'Alaior, incloent-hi les dels menors, en les quals, per obtenir-les, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres d'on formen part els menors . No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Xarxes socials

Us informam que Ajuntament d'Alaior pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Ajuntament d'Alaior es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

Ajuntament d'Alaior tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravenguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Ajuntament d'Alaior consideri inapropiats.
 • I en general que contravenguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Ajuntament d'Alaior es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de Ajuntament d'Alaior, que podrà enviar informació del vostre interès.

Podeu accedir a més informació i consultar les empreses que formen part de Ajuntament d'Alaior a través del següent enllaç.

En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, Ajuntament d'Alaior quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l'usuari, en cas de voler-les conèixer, consultarà les condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Idioma

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

Enviament CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informam que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, i es durà a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informam que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us demanam que ens ho comuniqueu per escrit al més prest possible a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitjau continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us demanam que ens remeteu novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del vostre currículum i per als mateixos fins abans informats.

Subscripció al blog

En cas que l'usuari se subscrigui al blog, us informam que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al blog informatiu amb un avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d'aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Publicació del vostre testimoni

En el cas que l'usuari vulgui publicar la vostra opinió a la web, us informam que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, les experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d'aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'única dada personal que es publicarà del testimoni serà el vostre nom.

Canvis en la present política de privacitat

Ajuntament d'Alaior es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Ajuntament d'Alaior i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Balears.